خدمات وکالت دکتر امید مقدسی‌فر

وکیل دعاوی تجاری و بازرگانی

وکیل دعاوی تجاری و بازرگانی

حل و فصل اختلافات تجاری، قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با حوزه تجارت و بازرگانی دارم
اینجا کلیک کنید

وکیل حوزه شهرداری و تغییر کاربری اراضی

وکیل حوزه شهرداری و تغییر کاربری اراضی

به شما در مسائل حقوقی مربوط به شهرسازی، ملکی و تغییر کاربری اراضی کمک می‌کنم و به دفاع از منافع شما در این زمینه می‌پردازم.
اینجا کلیک کنید

وکیل تجارت بین الملل

وکیل تجارت بین الملل

به شما در امور مربوط به صادرات، واردات، تجارت بین‌المللی و تنظیم قراردادهای بین‌المللی کمک می‌کنم.
اینجا کلیک کنید

وکیل حقوق بین الملل

وکیل حقوق بین الملل

به شما در امور مربوط به حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق بشر، قوانین دولتی و مسائل حقوقی بین‌المللی دیگر اقدام میکنیم.
اینجا کلیک کنید