صفحه اصلی

دکتر امید مقدسی فر

تلفن هماهنگی مسئول دفتر، جهت تعیین وقت ملاقات با جناب آقای دکتر مقدسی فر

09190438600

وکلای محترم دادگستری، نمایندگان محترم حقوقی شرکت های تجاری و بازرگانی تخصص ما فقط و فقط دادگاههای تجدید نظر و دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی است. لطفا روی کمک و همفکری ما جهت حل دعاوی خود و انشاا… حصول نتیجه مطلوب حساب فرمایید.

فقط دعاوی کیفری و ملکی بزرگ و یا دعاوی تجاری در مجتمع تخصصی دعاوی تجاری و بازرگانی با حجم خواسته بالا و سنگین توسط شخص جناب دکتر پذیرش خواهد شد. لطفا اصرار نفرمایید

وکیل ملکی

وکیل کیفری

وکیل بانکی

وکیل شهرداری

وکیل دادرسی

وکیل جرائم اقتصادی

وکیل کارکنان دولت

وکیل دیوان عالی کشور

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل شرکت های تجاری

وکیل تجدید نظر خواهی

وکیل تجارت بین الملل

تعیین وقت مشاوره حقوقی

کارشناسان ما در کمترین زمان با شما تماس خواهند گرفت