اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

وکیل-اعاده-دادرسی

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری نهاد اعاده‌ دادرسی یک شیوه خاص و استثنائی اعتراض به آراء قطعی محاکم است که به سبب آن، پرونده ای که با رأی قطعی مختومه شده‌، دوباره مفتوح و مورد رسیدگی قرار می‌ گیرد و منظور از این­که یک روش خاص و استثنائی اعتراض به آراء قطعی محاکم، این […]

وکیل اعاده دادرسی کیفری

وکیل اعاده دادرسی کیفری کیست؟

وکیل اعاده دادرسی کیفری کیست؟ آیا می‌ دانید وکیل اعاده دادرسی کیفری کیست؟ آیا می‌ دانستید وکیل اعاده دادرسی کیفری چه مسئولیت‌ هایی دارد؟ در اینجا قصد داریم درباره موضوعات پیرامون اعاده دادرسی در امور کیفری توضیحاتی را ارائه کنیم. برای بسیاری از کاربران این سؤال مطرح می‌ شود که ویژگی وکیل اعاده دادرسی کیفری […]