وکیل دیوان عالی کشور

وکیل-دیوان-عالی-کشور

دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور، مرجع عالی قضایی در ایران است که از اختیارات وسیعی در نظارت بر حسن اجرای قانون در دادگاه ­ها و رسیدگی به جرائم مهم دارد. این دیوان وظایف و اختیارات عدیده­ای دارد که مهمترین آن ‌ها، نظارت بر حسن اجرای قوانین، توسط قضات دادگاه ‌های تالی می ­باشد.   […]