حق ارتفاق، حق انتفاع

با شرایط و خصوصیات حق ارتفاق، حق انتفاع آشنا شویم!

حق ارتفاق ارتفاق در لغت به معنای تکیه کردن بر آرنج، از چیزی یاری گرفتن در رفاقت کردن است. در اصطلاح حقوقی نیز حق ارتفاق عبارت از حق ملکی در ملک دیگری است، برای کمال استفاده از ملک دارنده این حق. حقوقدانان در تعریف حق ارتفاق می‌گویند، حق ارتفاق حقی است که به موجب آن صاحب […]

وکیل ستاد اجرای فرمان امام

با وظایف وکیل ستاد اجرای فرمان امام بیشتر آشنا شویم!

وکیل ستاد اجرای فرمان امام در چه زمینه هایی فعالیت می کند؟ کدام یک از اموال طبق فرمان امام باید توسط دولت مصادره گردد؟ عاملان حکومت های مستبد همواره منافع زیادی از اموال مردم را تصاحب می کنند. رضا شاه تعداد زیادی زمین، ملک، کارخانه و شرکت های مختلف را که جزء اموال بیت المال […]

وکیل زمین شهری

با شرایط وکیل زمین شهری بیشتر آشنا شویم؟

عملکرد وکیل زمین شهری منوط به چه شرایطی است؟ انواع زمین شهری بر چه اساسی تقسیم بندی می شود؟ خرید و فروش انواع زمین های شهری یکی از مهم ترین مسائل در زمینه خرید و فروش ملک به حساب می آید. قوانین مربوط به خرید و فروش زمین های شهری نسبت به زمین های غیر […]

تحویل ملک

با شرایط تحویل ملک بیشتر آشنا شویم!

آیا ملک باید بلافاصله بعد از نوشتن قرارداد به خریدار تحویل گردد؟ در صورتی که فروشنده از تحویل ملک به خریدار در زمان قانونی مندرج در متن قرارداد خودداری کند، خریدار باید چه اقدامی انجام دهد؟ شرایط تحویل ملک به خریدار به چه صورت است؟ خریدار و فروشنده بعد از اخذ قرارداد نسبت به یکدیگر […]

شرایط الزام به تنظیم سند رسمی

شرایط الزام به تنظیم سند رسمی

شرایط الزام به تنظیم سند رسمی در انتقال مالکیت رسمی فروشنده به خریدار چه مقدار مؤثر است؟ تفاوت بین سند رسمی و سند عادی در انتقال مالکیت چیست؟ در صورتی که فروشنده از انتقال سند مالکیت خودداری کند، خریدار چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ تنظیم سند رسمی مالکیت یکی از مشکلات رایجی است که […]

وکیل ملکی در تهران

با خصوصیات وکیل ملکی در تهران آشنا شویم!

وکیل ملکی در تهران چه وظایفی دارد؟ آیا شیوه ی مقابله وکیل ملکی تهران با انواع دعاوی حقوقی و کیفری یکسان است؟ میزان تأثیر وکیل ملکی در تهران برای خرید یا فروش یک ملک چقدر مؤثر است؟ وکالت همواره یک رشته بسیار جذاب و پیچیده ای است. هر ساله تعداد زیادی از افراد خواهان تحصیل […]

وکیل تغییر کاربری اراضی

با خصوصیات وکیل تغییر کاربری اراضی بیشتر آشنا شویم !

تغییر کاربری اراضی به چه منظوری انجام می شود؟ چرا مالک طبق قانون اجازه ندارد که زمین زراعتی و کشاورزی خود را به زمین مسکونی تبدیل کند؟ حیطه فعالیت وکیل تغییر کاربری اراضی منوط به چه شرایطی است؟ وکیل تغییر کاربری اراضی برای پیگیری تغییر کاربری چه مراحل قانونی را طی می کند؟ حفظ زمین […]

وکیل سرقفلی

وکیل سرقفلی، با خصوصیات وکیل سرقفلی بیشتر آشنا شویم!

منظور از وکیل سرقفلی چیست؟ میزان سرقفلی یک ملک تجاری بر چه اساسی تعیین می شود؟ وکیل سرقفلی در چه زمینه هایی فعالیت می کند؟ وکیل سرقفلی در پیشرفت پرونده در دادگاه قضایی چقدر مؤثر است؟ مباحث حقوقی بسیار متنوع و گسترده هستند و در اکثر موارد درک این مطالب حقوقی برای مردم عام بسیار […]